ክፍት የስራ ማስታወቂያ

የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መ/መ/ጽ/ቤት ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደቦች ላይ
አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል:: ለበለጠ መረጃ አድራሻ፡ ባንቢስ አፈወርቅ ሕንፃ 6ኛ ፎቅ ስልክ፡-011-551-29-26 ደውለው መጠየቅ ይቻላል፡፡

Undefined
Image Attachment: