ጨረታ / ክፍት የስራ ቦታ

  • ክፍት የስራ ማስታወቂያ

    የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መ/መ/ጽ/ቤት ቀጥሎ በተገለጹት ክፍት የስራ መደቦች ላይ
    አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል:: ለበለጠ መረጃ አድራሻ፡ ባንቢስ አፈወርቅ ሕንፃ 6ኛ ፎቅ ስልክ፡-011-551-29-26 ደውለው መጠየቅ ይቻላል፡፡

    Undefined
    Image Attachment: